Automašīnas tehniskā apkope - noteikta darba apjoma, auto ražotāja
noteikta, kontroles un profilaktiskā darba
veikšana automašīnai, kas iekļauj:
1) dzinēja eļļas maiņu,
2) eļļas filtra maiņu,
3) gaisa filtra maiņu,
4) degvielas filtra maiņu,
5) salona filtra maiņu,
6) tehnisko šķidrumu līmeņa pārbaude un papildināšana,
7) stūres un balstiekārtas pārbaude,
8) bremžu sistēmas pārbaude un (ja nepieciešams) profilakse,
9) elektrisko sistēmu un EVB pārbaude,
10) servisa indikācijas atjaunošana.
Uzdevums - veikt automašīnas pilnu tehnisko apkopi, un kontroles darbu,
pie auto ražotāja noteiktiem nobraukuma intervāliem!
Ja netiek ievēroti
noteiktie intervāli
un apkope netiek veikta pilnā apjomā, dzinēja eļļa, filtri,
tehniskie šķidrumi un citas daļas, zaudē funkcionālās īpašības,
kā rezultātā, notiek automašīnas daļu pastiprināta dilšana un
automašīnas nolietojums notiek ievērojami ātrāk!