Dzesēšanas šķidrums dzesēšanas šķidrums gatavs (GL),
dzesēšanas šķidrums koncentrāts (GL),

inugel Expert Ultra (koncentrāts),
inugel Expert -30o,

inugel Optimal -30o,
inugel Optimal Ultra (koncentrāts)
Uzdevums - nodrošināt automašīnas dzinēja dzesēšanu,
dzesēšanas sistēmas aizsardzību pret koroziju!
Dzesēšanas šķidruma
neesamības gadījumā -
vai, ja dzesēšanas šķidrums tiek aizstāts ar ūdeni,
nenotiek dzesēšanas sistēmā noteiktas funkcijas,
kā rezultātā, var tikt nopietni apdraudēts dzinējs! Sekot līdzi signāllampiņai automašīnas vadības panelī!
Mūsu piedāvājumā - FROSTIX, MOTUL, u.c.