Dzinēja eļļa - 8100 X-cess 5W40,
8100 X-lite 0W30,
6100 Synenergie+ 10W40,
4100 Turbolight 10W40,
4000 Motion 15W40,

504.00-507.00 Specific 5W30
300V Competition 15W50

u.c.
Uzdevums - nodrošina dzinēja eļļošanu, lai uz esošajām darba virsmām
būtu eļļa, kas samazina berzi, starp kustībā esošām detaļām!
Eļļas līmeņa
nenodrošināšana
var izraisīt smagus dzinēja bojājumus, kā rezultātā ir
iespējami ļoti dargu izmaksu remonta darbi!

Sekot līdzi signāllampiņai automašīnas vadības panelī!
Mūsu piedāvājumā - MOTUL