Logu šķidrums - vējstikla mazgātāja koncentrāts
250g un 500g SCT 1:100
Uzdevums - nodrošināt kvalitatīvu vējstiklu, lukturu un aizmugurējā
stikla mazgāšanu, gan vasaras, gan ziemas periodā!
Logo ķidruma
neesamības gadījumā
nenodrošina loga caurskatāmību un lietus vai ziemas
periodā, tas var apdraudēt satiksmes drošību!

Sekot līdzi signāllampiņai automašīnas vadības panelī!
Mūsu piedāvājumā - FROSTIX, u.c.