Konsultācijas un ieteikumi




1) ieteikumi automašīnas iegādei;

2) konsultācijas par automašīnas tehnisko stāvokli;

3) automašīnas remonta izmaksu tāmes sastādīšana, u.c.